ارسال

مراسم اول ماه مه در شهرهای آلمان


2017-05-03 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۳

طبق گزارش تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران واحد آلمان روز اول ماه مه برابر با 11 اردیبهشت ماه مراسم و تظاهرات متعددی در شهرهای مختلف آلمان از جمله "کاسل، فرانکفورت، کلن و هامبورگ" با حضور اعضا و دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران و سایر احزاب چپ و کمونیست ایران و آلمان برگزار شد.
طبق سنت هرساله تمامی نهادها و سازمانهای چپ کارگری در چنین روزی قبل از شروع حرکت به سوی میادین تعیین شده، هرکدام از این سازمانها به نوبه خود سخنانی کوتاه در مورد ضرورت برگزاری یک مه و همبستگی و اتحاد عمل جهانی ایراد می کنند. در همین حال پیام حزب کمونیست ایران نیز به مناسبت این روز جهانی قرائت شد. شرکت کنندگان با سردادن شعار و حمل پلاکاردهایی، روز جهانی کارگر را گرامی داشتند.

آخرین خبرهای ایران