ارسال

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی فرو آلیاژ ازنا مقابل کارخانه


2017-05-03 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۳

بیش از 50 تن از کارگران اخراجی فرو آلیاژ ازنا از توابع استان لرستان با تجمع مقابل این کارخانه، خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.
معترضان می گویند، هفته گذشته با حضور وزیر صنعت، یک بخش جدید از کارخانه فرو آلیاژ ازنا به بهره‌برداری رسید و بنابراین بنا شد که حدود 50 شغل جدید در این راستا ایجاد شود. با این وجود نه تنها استخدام جدیدی در این کارخانه صورت نگرفته است، بلکه بخشی از کارگران قسمت‌های دیگر کارخانه نیز اخراج شده اند. بیش از 550 کارگر در شرکت صنایع فروآلیاژ ایران مشغول به کار هستند. این واحد صنعتی تا سال 81 در اختیار بخش دولتی و بعد از آن در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت.

آخرین خبرهای ایران