ارسال

ناامن بودن محیط کار در کارخانه تراکتورسازی کردستان


2017-05-03 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۳

طبق گزارش "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"، کارگران شرکت تراکتور سازی کردستان بدلیل فرسوده شدن ابزار کار و کم توجهی مدیران و صاحبان کارخانه به بازسازی ابزار کار، دچار مصدومیت می شوند.
بر اساس این خبر، طی روزهای گذشته دستکم 2 کارگر با نام های "رحمت چراغی و سیروان پیکریان" به علت فرسوده بودن ابزار و سطح پایین استانداردهای ایمنی محیط کار دچار سانحه و مجروح شدند. کارگران این شرکت می گویند که چنین مواردی به دلیل بی توجهی مدیران کارخانه، اتفاق می افتد.

آخرین خبرهای ایران