ارسال

برگزاری روز جهانی کارگر توسط سندیکای کارگران خباز سنندج


2017-05-04 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۴

عصر روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه مصادف با اول ماه مه، مراسم روز جهانی کارگر با حضور جمعی از کارگران خباز سنندج، برگزار گردید.
این مراسم با تبریک روز کارگر به همه کارگران و خانواده هایشان شروع شد، سپس یکی از حاضرین به تفصیل، وضعیت کنونی نظام سرمایه داری و موقعیت کشورهای بحران زده بخصوص وضعیت طبقه کارگر و همچنین مساله فقر و بیکاری در کردستان پرداخت. در پایان وضعیت معیشتی کارگران خباز به بحث و گفتگو گذاشته شد و با اعتراض نسبت به عدم افزایش سه ساله دستمزد کارگران خباز، و اعتراض نسبت به سیاستهای دولت در قبال کارگران و همچنین به مساله سخت و زیان آور بودن کار همه کارگران شاغل در کارگاه های خبازی پرداخته شد و خواستار احتساب شغل تمامی کارگران خباز بعنوان سخت و زیان آور شدند. این مراسم با سخنرانی سه تن دیگر از کارگران ادامه پیدا کرد. در نهایت مراسم که بیش از یک ساعت به طول انجامید با پخش شیرینی در میان شادی و شعف کارگران و در فضایی امنیتی و با حضور نیروهای انتظامی به پایان رسید.

آخرین خبرهای ایران