ارسال

تجمع اعتراضی رانندگان اتوبوسرانی زابل


2017-05-04 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۴

عصر روز چهارشنبه، رانندگان اتوبوسرانی زابل دراعتراض به چندین ماه دستمزد و ومطالبات معوقه خود ،راهی زاهدان شده ومقابل استانداری سیستان و بلوچستان اجتماع کردند.
رانندگان معترض که دارای 4 ماه دستمزد معوقه هستند و از 5 سال گذشته تاکنون علیرغم اضافه کاری، هیچ مبلغی به آنان پرداخت نشده است، خواستار دریافت تمامی معوقات خود شدند. در جریان این تجمع معاونت امور عمرانی استارندار در میان تجمع کنندگان حاضر شدن ووعده داد تا پایان هفته آینده تمامی مطالبات آنان پرداخت شود. با وعده این کارگزار رژیم رانندگان به تجمع خود پایان داده و اعلام نمودند، اگر در موعد مقرر دستمزدهای آنان پرداخت نشود دست از کار خواهند کشید.

آخرین خبرهای ایران