ارسال

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه فولاد خراسان


2017-05-04 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۴

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" روز چهارشنبه شماری از کارگران کارخانه فولاد خراسان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.
کارگران معترض با برپایی تجمع در محوطه کارخانه خواستار دریافت چندین ماه دستمزد معوقه خود و همچنین بازگشت به کار همکاران اخراجی خود شدند. کارگران به تفاوت عظیم بین حقوق کارگران و حقوق و مزایای مدیران این کارخانه معترض هستند. آنان همچنین مخالف واگذاری بخش های مختلف کارخانه به شرکت های پیمانکاری هستند.

آخرین خبرهای ایران