ارسال

تجمع متقاضیان کار روستاهای اطراف اهواز


2017-05-04 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۴

از روزشنبه هفته جاری تابه امروزمتقاضیان کارچند روستاهای اطراف اهواز همه روزه مقابل مجتمع کشت و صنعت نیشکر دهخدا تجمع می کنند.
این تجمع از روز شنبه هفته جاری آغاز شده و همچنان ادامه دارد و تعدادی از روستاییان اهواز روزانه در اطراف مجتمع کشت و صنعت نیشکر دهخدا تجمع می‌کنند و خواستار به کار گیری در این شرکت هستند. شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا از جمله واحدهای شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی است وکارخانه اش در در روستای "دغاغله" در 23 کیلومتری شمال اهواز قرار دارد.

آخرین خبرهای ایران