ارسال

تجمع دانشجویان دانشکده فنی باهنر شیراز


2017-05-04 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۴

روزچهارشنبه13اردیبهشت، دانشجویان "دانشکده فنی باهنر" شیراز در اعتراض به مسمومیت غذایی مقابل سلف سرویس تجمع کردند.
براساس گزارش منتشره، حدود 100 نفر از دانشجویان خوابگاه دانشکده فنی باهنر شیراز شب سه‌شنبه پس از صرف شام در سلف دانشکده دچار مسمویت شده و به بیمارستان منتقل شدند. همچنین تعداد زیادی از دانشجویان مسموم تا صبح در نمازخانه این دانشکده بستری بوده‌اند. دانشجویان معترض نسبت به بی کفایتی مدیر دانشگاه شعار دادند و خواستار کناره گیری وی شدند. آنان همچنین خواستار کیفیت بهتر غذاهای سلف سرویس این دانشگاه شدند.

آخرین خبرهای ایران