ارسال

اعلام همدردی با کارگران معدن زغال سنگ یورت


2017-05-04 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۴

"کانون مدافعان حقوق کارگر" با انتشار بیانیه ایی ضمن اعلام همدری با کارگران حادثه دیده معدن زغال سنگ یورت آذر شهر خواستار شناسایی عاملان این حادثه و مجازات آنان شدند.
در بخشی از این بیانیه آمده است، بار دیگر هزاران تن آوار بر سر کارگران معدن فرو ریخت، کارگرانی که ماه ها بدون دریافت دستمزد کار می کرده اند، کارگرانی که حرص و آز سرمایه داران، آنان را به قتل گاه فرستاده است. . خصوصی سازی معادن، عدم آموزش نکات امینی به کارگران، نبود تجهیزات پیشرفته و ضروری، صرفه جوئی در هزینه های ایمنی و در واقع حرص و آز سرمایه داران برای کسب سود بیشتر همواره علت اصلی این گونه حوادث است و درنبود تشکل های کارگری مستقل که بتواند از حقوق کارگران دفاع کند، سرمایه داران چنین ترک تازی می کنند. ما از همه نیروهای مردمی و کارگران و زحمتکشان می​خواهیم به هر طریق ممکن و با اعتراضات پیگیر، مقصران و عاملان این حادثه وحشتناک را به جرم قتل عمد کارگران به محاکمه بکشانند تا بتوان از پیشامد چنین حوادثی در آینده جلوگیری کرد.

آخرین خبرهای ایران