ارسال

تجمع اعتراضی کارگران کشتی سازی بحر گستر هرمز


2017-05-04 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۴

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" روز پنجشنبه 14 اردیبهشت 9ماه صدها تن از کارگران شرکت کشتی سازی بحر گستر هرمز در بندرعباس در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود، تجمع کردند.
کارگران که تعداد آنها بیش از 400 نفر بود درباره تجمع اعتراضی خود گفتند: در حال حاضر حدود 700 کارگر از طریق شرکت بحر گستر هرمز در پروژه‌های کشتی‌سازی در استان هرمزگان  مشغول کارند اما هنوز بابت دو ماه دستمزد معوقه خود هیچ مبلغی دریافت نکرده اند.

آخرین خبرهای ایران