ارسال

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون جانباختن کارگران معدن یورت


2017-05-04 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۴

"اتحادیه آزاد کارگران ایران" طی انتشا بیانیه ایی در خصوص جانباختن 35 کارگر معدن یورت آذرشهر گلستان اعلام کرد، ما کل دم و دستگاه سرمایه داری حاکم بر ایران را بدلیل تحمیل بالاترین درجه از بی حقوقی بر طبقه کارگر، عامل اصلی جان باختن هم طبقه ای هایمان در معدن یورت میدانیم.
در بخشی از این بیانیه آمده است، ما دردمندیم و با خشمی آکنده از عصیان، در غم از دست دادن هم طبقه ای هایمان در معدن یورت سوگواریم. ما شریک غم و اندوه و اشکهای همسران، فرزندان، مادران، پدران و دوستان و همکاران کارگران جان باخته معدن یورت هستیم و با تسلیت به این عزیزان، همینجا با آنان و کارگران جان باخته معدن یورت عهد می بندیم مصمم تر از هر زمانی، لحظه ای در مبارزه برای پایان دادن به وضعیت مصیبت بار موجود درنگ نخواهیم کرد.

آخرین خبرهای ایران