ارسال

اطلاعیه اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران درباره فاجعه معدن یورت


2017-05-05 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۵

"اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران" با انتشار اطلاعیه جانباختن کارگران فاجعه معدن یورت را به خانواده های آنان و همه کارگران معدن یورت و طبقه کارگر ایران تسلیت گفت.
در بخشی از این اطلاعیه تاکید شده است: « نباید گذاشت که فاجعه معدن یورت نیز مانند فاجعه پلاسکو توسط رژیم بدون هیچ بررسی مستقل در مورد علل ریشه ای و مسببان فاجعه، مسکوت بماند و به فراموشی سپرده شود. ما خواهان بررسی علت این حادثه توسط یک هیئت کاملا مستقل با حضور نمایندگان منتخب کارگران معدن یورت، خانواده جان باختگان و مصدومین و نهادها و تشکلات مستقل کارگری در ایران وسطح بین المللی هستیم. عوامل و مسسببان این حادثه باید افشا و محاکمه شوند و به خانواده کارگران جان باخته و مصدومان باید غرامت کامل پرداخت شود.»

آخرین خبرهای ایران