ارسال

اعتصاب کارگران کارخانه نوشابه سازی زمزم کرمانشاه


2017-05-05 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۵

بنابه گزارش "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" گزارشات انتشار یافته حاکی است که کارگران پیمانکار بخش بسته بندی و تخلیه و بارگیری شرکت زمزم کرمانشاه، با هماهنگی و برنامه ریزی از قبل، در اعتراض به دستمزد بسیار پایین تر از حداقل مزد تعیین شده و ناچیز ماهانه و 4 ماه مطالبات معوقه خود و شرایط سخت و طاقت فرسای کار، دست از کار کشیده و تجمع کردند.
اعتصاب کارگران پیمانی کارخانه زمزم کرمانشاه با خواست افزایش سطح دستمزدها و اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه 4 ماه گذشته و ندادن عیدی سالیانه انجام گرفت. طبق گزارش مزبور، به دنبال این اعتصاب، مدیریت شرکت زمزم موظف شد که طبق قانون کار سال 96 حقوق این بخش از کارگران پیمانکاری را بر پایه حقوق 930 هزار تومان و تمام موارد درج شده در قانون کار پرداخت نمایند.

آخرین خبرهای ایران