ارسال

اعتراف به افزایش کارتن خوابی در تهران


2017-05-05 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۵

امیرمحمود حریرچی، جامعه شناس ایرانی از وجود بیش از 17 تا 20 هزار کارتن خواب در پایتخت ایران خبر داد.
این جامعه شناس اعلام کرد ساخت گرمخانه های نمی تواند به حل مشکل کارت خوابها کمک کند زیرا این گرمخانه‌ها برای آنان حکم زندان را دارد و به علت بدرفتاری‌ با آنها دائما تحقیر می‌شوند". وی گفت، درحال حاضر دولت، به مناطق فقیرنشین، حاشیه نشین و مناطقی که عمدتا آسیب دیدگان اجتماعی در آنها ساکن هستند، کمترین توجهی ندارد. وی افزود مقامات رژیم اعلام کرده اند حداقل 20 هزار کودک خیابانی در تهران وجود دارد و این در حالی است که آمار کودکان کار بسیار بیشتر از این رقم است. افزایش کارتن خوابی درحالی روبه افزایش است که روز پنجشنبه دو کارتن خواب در شهرک کارون تهران به دلایلی که هنوز اعلام نشده جان خود را از دست داده بودند.

آخرین خبرهای ایران