ارسال

تجمع اعتراضی کارگران معدن منگنز و نارچ قم


2017-05-06 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۶

به گزارش منتشره، صبح روز شنبه شماری از کارگران معدن منگنز و نارچ قم در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود و همچنین حمایت از کارگران معدن آزادشهر گلستان دست به تجمع زدند.
کارگران معدن منگنز ونارچ قم که در شرایط بدتری نسبت به معدن آزادشهر قرار دارند می گویند آنها در عمق 300 متری زمین در شرایط بسیار سختی کار می کنند و این درحالی است که به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار از امنیت جانی برخوردار نیستد. با این وجود کارفرمای معدن حقوق های ناچیز آنها را نیز با چند ماه تاخیر پرداخت می کند.

آخرین خبرهای ایران