ارسال

تجمع فرهنگیان در پارک لاله در حمایت از اسماعیل عبدی


2017-05-06 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۶

صبح روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه جمعی از فرهنگیان در تهران، با برپایی تجمع در پارک لاله حمایت خود را از معلم زندانی "اسماعیل عبدی" اعلام نمودند.
در این تجمع فرهنگیان به صورت جمعی ترانه یار دبستانی را خواندند و ضمن حمایت قاطعانه از خواسته های اسماعیل عبدی و محکوم کردن تداوم سیاست های امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مدنی فرهنگیان، خواستار آزادی بی قید و شرط اسماعیل عبدی و تمامی معلمان در بند و زندانیان سیاسی شدند. تجمع کنندگان اعلام نمودند مسئولیت آغاز اعتصاب غذا و به خطر افتادن جان اسماعیل عبدی مستقیما بر عهده بالاترین مقامات امنیتی، قضایی و دولت جمهوری اسلامی است.

آخرین خبرهای ایران