ارسال

فشار بر بهاییان و پلمپ مغازه‌های آنان در شاهین‌شهر


2017-05-06 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۶

به گزارش "هرانا" طی چند روز اخیر مأموران انتظامی رژیم با یورش به اماکن کسب 18تن از بهاییان در "شاهین‌شهر" استان اصفهان اقدام به پلمپ اماکن آنان کردند.
برپایه این گزارش، در روزهای گذشته مأموران اداره اماکن و نیروی انتظامی رژیم بدون ارائه هیچ دلیلی به سراغ کسبه بهایی این شهر رفته و از آنها خواسته بودند که مغازه های خود را بسته در غیر اینصورت پلمپ خواهند شد. ولی کسبه بهایی شاهین شهر به تهدیدهای ماموران توجهی نکردند. در همین حال طی چند روز اخیر ماموران رژیم مجددا به مغازه های انان یورش برده و بعد از ضبط شماری از وسائل داخل مغازه ها، تعداد 18 مغازه را پلمپ نمودند. همچنین روز جمعه مامروان نیروی انتظامی در کاشان نیز با یورش به منزل دو بهایی در این شهر ضمن تفتیش منزل و توهین به اهالی منزل اقدام به بردن وسایل الکترونیکی از قبیل کامپیوتر، موبایلهای آنان کردند.

آخرین خبرهای ایران