ارسال

انتقال آتنا دائمی به بهداری زندان اوین


2017-05-06 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۶

"آتنا دائمی" زندانی سیاسی که نزدیک به یک ماه است در اعتراض به صدور حکم برای خواهرانش در اعتصاب غذا به سر می برد، بر اثر وخامت حال به بهداری اوین منتقل شد.
اعتصاب غذای آتنا دائمی وارد 29 همین روز خود شد. این زندانی سیاسی به دلیل وخامت حالش به بهداری اوین منتقل شد. وی در اعتراض به محکومیت خواهرانش انسیه و هانیه دائمی به حبس تعلیقی، اعتصاب غذای خود را آغاز کرد و خواهان «اعلام و ابلاغ برائت» آنها و «استرداد کفالت ضبط‌ شده» از خانواده ‌است. این زندانی سیاسی روز ششم آذر ۹۵، با خشونت و تهدید مأموران رژیم، در خانه پدری‌اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

آخرین خبرهای ایران