ارسال

تجمعات اعتراضی کارگران رنگین نخ سمنان


2017-05-07 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۷

کارگران بازنشسته کارخانه رنگین نخ سمنان برای پنجمین بار در سال جاری در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان نسبت به پرداخت مطالبات مزدی و سنوات پایان خدمت خود مقابل ساختمان فرمانداری سمنان تجمع کردند.
طبق اظهارات کارگران رنگین نخ، آنچه موجب نگرانی برخی کارگران شده است تمدید نشدن دفترچه های درمانی تعدادی آنان از سوی اداره تامین اجتماعی سمنان است. گفتنی است حدود 49 نفر از کارگران بازنشسته و شاغل کارخانه رنگین نخ سمنان که بعد از تعطیلی کارخانه بیکار و تعداد زیادی از آنان بازنشسته شده اند، بابت وصول معوقات مزدی دوران اشتغال و نیز سنوات پایان خدمت و بازنشستگی خود معطل مانده اند.

آخرین خبرهای ایران