ارسال

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه گداختار اراک


2017-05-07 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۷

جمعی از کارگران کارخانه گداختار اراک در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و حق بیمه دست به تجمع مقابل استانداری مرکزی زدند.
معترضان با اشاره به اینکه این شرکت بیش از ۱۲۰ نفر کارگر دارد، می گویند، تعدادی از این کارگران اخراج شده اند. به گزارش منابع محلی، کارگران شرکت صنایع شیرآلات گاز گداختار اراک هرکدام بین ۶، ۷ و ۸ ماه حقوق دریافت نکرده اند و همچنین بیمه کلیه کارگران ۸ ماه و بیمه تکمیلی کارگران یکسال است پرداخت نشده است. شرکت صنایع شیرآلات گاز گداختار با هدف تولید شیرآلات مخروطی مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در اراک فعالیت دارد.

آخرین خبرهای ایران