ارسال

اعتصاب کارگران قسمت روباز معدن کوشک بافق


2017-05-08 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۸

به گزارش منتشره، روز یکشنبه کارگران بخش روباز معدن "کوشک" بافق در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود دست به اعتصاب زدند.
برپایه این گزارش، نارضایتی کارگران معدن کوشک بافق از میزان حقوق و عملی نشدن وعده های مدیران این معدن باعث شد تا آنها قسمت روباز این مجموعه معدنی را تعطیل نموده و دست به اعتصاب بزنند. گفتنی است، سال گذشته مدیرعامل این معدن بدلیل اینکه طرح طبقه بندی را اجرا نمی نمود به کارگران قول افزایش حقوق در سال جاری را داد. اما آن را نیز عملی نکرده و این خلف وعده باعث نارضایتی 30 کارگر قسمت روباز این معدن شده است.

آخرین خبرهای ایران