ارسال

راهپیمایی و تجمع اعتراضی کارگران كشت و صنعت مغان


2017-05-08 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۸

صبح روز یكشنبه، جمعی از کارگران پیمانکاری كشت و صنعت و دامپروری مغان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به راهپیمایی و تجمع زدند.
کارگران تجمع کننده که بیش از 300 نفر برآورد شده اند در اعتراض به عدم پرداخت 3 ماه دستمزد معوقه، حق اضافه کاری و سنوات به طرف شهر "پارس آباد" مغان راهپیمایی و در آنجا مقابل اداره مركزی شرکت تجمع کردند. لازم به یادآوری است که این سومین تجمع اعتراضی کارگران این شرکت در یک سال گذشته بود.

آخرین خبرهای ایران