ارسال

اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه برفاب


2017-05-08 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۸

روز یکشنبه، کارگران کارخانه تولید لوازم خانگی "برفاب" واقع درشهرکرد در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود در سال جدید دست از کار کشیدند و در محوطه این کارخانه تجمع کردند.
برپایه گزارش منتشره، از ابتدای سال جاری هیچکدام از کارگران این کارخانه حقوقی دریافت نکرده‌اند که این امر موجب اعتراض و تجمع بیش از 300 نفر از کارگران بخش‌های پرس‌کاری، مونتاژ، لعاب و جوشکاری در محل کار شده است. کارگران معترض اعلام کرده اند دیگر به وعدهای کارفرما اطمینان ندارند و تا رسیدن به مطالباتشان به این تجمع ادامه خواهند داد.

آخرین خبرهای ایران