ارسال

برگزاری رژه‌ اول ماه‌ مه‌ در استرالیا


2017-05-08 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۸

به دعوت اتحادیه های کارگری و احزاب و نیروهای چپ، مارش اول ماه مه در "هاید پارک" سیدنی، بزرگترین شهر استرالیا، برگزار شد.
رژه اول ماه مه با سخنرانی چندین تن از نمایندگان اتحادیه های کارگری و شخصیتهای غیر دولتی آغاز و با سر دادن شعار هائی در خصوص اتحاد کارگران، و سیاستهای ضد کارگری حزب حاکم در استرالیا ادامه پیدا کرد. قابل ذکر است که‌ اعضا و فعالین حزب کمونیست ایران نیز با حمایت و شرکت فعال در این مراسم و با پخش اطلاعیه حزب کمونیست ایران، همبستگی بین المللی خود را بنمایش گذاشتند. گفتنی است، استرالیا از معدود کشورهایی است که اول ماه مه روز جهانی کارگر را بعنوان تعطیل رسمی بحساب نمیاورد.

آخرین خبرهای ایران