ارسال

تجمع اعتراضی کارگران روغن نباتی قو


2017-05-08 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۸

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران کارخانه روغن نباتی قو از ساعت ۹ صبح مقابل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.
آنها نسبت به عدم پرداخت مطالبات مزدی اسفند ماه سال ۹۵، فروردین ۹۶ و بخشی از عیدی سال گذشته خود اعتراض کردند. علاوه بر این بیش از ۶۰ نفر از کارگران روغن قو خواهان بازنشستگی با استفاده از قانون سختی و زیان آور کار هستند که تاکنون کارفرما با بازنشستگی آنان موافقت نکرده است. این دومین تجمع کارگران روغن نباتی قو در اردیبهشت ماه است. پیشتر در روز ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر تعدادی از کارگران روغن نباتی قو با حمل پلاکارد تجمع کرده بودند.

آخرین خبرهای ایران