ارسال

تجمع اعتراضی چغندرکاران دشت مغان


2017-05-08 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۸

به گزارش منتشره، روز دوشنبه شماری از چغندرکاران دشت مغان مقابل سازمان برنامه و بودجه رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواهان رسیدگی به وضعیت خود شدند.
تجمع کنندگان با درست داشتن پلاکاردهایی با مضامین "ما چغندرکاران دشت مغان شش ماه است بلاتکلیفیم، کو دولت تدبیر و امید، کو اقدام و عمل، کو اصلاحات و خسارت چغندرکاران پرداخت باید گردد" خواستار رسیدگی مقامات دولتی به مشکلات آنان شدند. گفتی است کارگران چغندر کار دارای چندین ماه دستمزد معوقه هستند و حق بیمه آنان نیز چندین ماه است که به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده و این در حالی است که هر ماه از حقوق آنان بابت حق بیمه مبلغی کسر می شود.

آخرین خبرهای ایران