ارسال

تجمع اعتراضی کارگران شناورهای لایه روبی


2017-05-08 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۸

روز دوشنبه 18اردیبهشت ماه جمعی از کارگران شناورهای لایه روبی بندر خمینی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و بیمه و بلاتکلیف بودن وضعیت کاری خود، دست به تجمع مقابل استانداری خوزستان زدند.
کارگران شرکت‌کننده در این تجمع اعلام کردند، 5 تا 6سال زیر نظر شناورهای لایروبی بندر کار می‌کنند و در این مدت شرکتهای متعددی کار لایروبی را به‌ عنوان پیمان‌کار به دست می‌گیرند و پس از کسب سود مورد نظر از ادامه فعالیت انصراف می‌دهند. در این میان تنها کارگران ضررمند می شوند زیرا حق و حقوقی به آنها داده نمی‌شود و به‌طور کامل با کارگران تصفیه حساب نمی‌کنند. و اکنون نیز دو شرکت خصوصی "مشیران و کاریز" نیز دستمزدهای آنان را پرداخت نمی کنند.

آخرین خبرهای ایران