ارسال

تجمع اعتراضی دانشجویان تربیت مدرس تهران


2017-05-08 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۸

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایسنا" روز دوشنبه شماری از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران در اعتراض به سیاست پولی کردن دانشگاهها دست به تجمع زدند.
برپایه این گزارش، دانشجویان در اعتراض به سیاستهای چپاولگرانه کارگزاران رژیم در این دانشگاه و همچنین افزایش شهریه ها و سیاست پولی کردن دانشگاهها دست به تجمع زدند. آنان در این تجمع اعتراضی خواستار رفع تبعیض و همچنین پولی نشدن دانشگاه های کشور شدند.

آخرین خبرهای ایران