ارسال

مسمومیت صدها دانشجو در دانشگاه یزد


2017-05-08 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۸

بنابه گزارشات منتشره، صبح روز دوشنبه، بر اثر مسمومیت غذایی در خوابگاه دانشجویی پسران در یزد، 260 دانشجو دچار مسمومیت شده و به بیمارستان منتقل شدند.
سرپرست سازمان اورژانس کشور، دراین خصوص اعلام کرد، 6 روز پیش هم حدود 280 دانشجوی دانشگاه باهنر شیراز بر اثر استفاده از غذای سلف دانشگاه دچار مسمومیت شده بودند که از آن تعداد 12 نفر را به بیمارستان منتقل کردند. تازمان تنظیم این خبر هیچ اطلاعی درمورد دلیل این مسمومیتها که به فاصله کمتر از یک هفته در دو دانشگاه کشور صورت گرفت، در دست نیست.

آخرین خبرهای ایران