ارسال

اعتراضات کارگران معادن البرز شرقی و معدن طزره


2017-05-09 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۹

کارگران معادن البرز شرقی و معدن طرزه به طور همزمان در اعتراض به محیط ناامن کار و پرداخت نشدن مطالباتشان دست به تجمع زدند.
کارگران معادن البرز شرقی در ادامه اعتراضاتشان برای ششمین روز، نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق و محیط ناامن کار، مقابل مجتمع البرز شرقی در شاهرود تجمع کردند. همزمان در پی جانباختن یکی از کارگران معدن طرزه براثر گاز گرفتگی، تجمع اعتراضی مشابهی در این معدن برگزار شد. از زمان وقوع حادثه معدن زمستان یورت در استان گلستان، کارگران معادن البرز شرقی در اعتراض به ناایمن بودن محیط کار و فقدان تجهیزات ایمنی و پرداخت نشدن 9 الی 10 ماه حقوق معوقه دست به تجمع زده اند. در همین ارتباط خبرگزاری حکومتی "ایلنا" گزارش کرد، در پی تداوم اعتراضات کارگران معادن زغال سنگ البرز شرقی، دستمزد بهمن ماه کارگران این واحد تولیدی پرداخت شد. همزمان یک کارگر با نام "حمید تیموری" که از تقریبا 6 سال پیش در این واحد معدنی مشغول کار بود، براثر گازگرفتگی جان خود را از دست داد. معدن طرزه که یکی از معادن زیر مجموعه معدن البرز شرقی است در شهرستان شاهرود استان سمنان واقع شده است.

آخرین خبرهای ایران