ارسال

تجمع مجدد کارگران قرارداد موقت جایگاههای سوخت


2017-05-09 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۹

جمعی از کارگران بیکارشده جایگاه‌های سوخت کشور برای چندمین بار مقابل شرکت ملی پالایش نفت تجمع کردند.
معترضان از نمایندگان مجلس و وزیر نفت خواستند که به وضعیت اشتغال آنها رسیدگی شود. تجمع‌کنندگان که از کارگران قرارداد موقت جایگاه‌های سوخت هستند، می‌گویند پس از خصوصی‌سازی و واگذاری جایگاه‌ها به بخش خصوصی، بیکار شده اند. این کارگران تاکنون چندین بار به منظور پیگیری وضعیت نابسامان شغلی خود دست به تجمع زده اند.

آخرین خبرهای ایران