ارسال

اعتراض کارگران فاز 12 کنگان


2017-05-09 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۹

روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه، کارگران واحدهای تعمیراتی پروژه‌ های فاز ۱۲ کنگان برای چهارمین روز متوالی تجمع اعتراضی برپا کرده و از خوردن غذا امتناع کردند.
کارگران به نامشخص بودن وضعیت قراردادهای کاری، وضعیت نامناسب استراحتگاه‌ها و بی‌کیفیت بودن غذا اعتراض دارند. این کارگران در واحدهای تعمیراتی پروژه‌های فاز ۱۲ کنگان شاغلند و با این که دو ماه از آغاز سال جدید گذشته است، هنوز قرارداد کار دریافت نکرده‌اند. کارگران فاز 12 کنگان واقع در استان بوشهر سه هفته پیش نیز با همین مطالبات دست به اعتراض زده بودند.

آخرین خبرهای ایران