ارسال

پیام همدردی بازماندگان انفجار معدن سنگرود با معدنچیان یورت


2017-05-09 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۹

گروهی از خانواده‌های معدنچیان کشته شده در انفجار معدن زغال سنگ سنگرود در رودبار پیامی در همبستگی با قربانیان و بازماندگان معدن زمستان یورت منتشر کردند.
انفجار معدن سنگرود سال ۱۳۷۵ روی داد و به مرگ ۲۱ کارگر انجامید. در آن انفجار حدود ۵۰ کارگر نیز زخمی شدند. خانواده‌های معدنچیان قربانی در معدن سنگرود از لحظه‌های پس از انفجار، نگرانی کودکان و خانواده‌های کارگران محبوس در معدن نوشته‌ و افزودند، این پایان کار معدن سنگرود رودبار نبود، با تعطیلی ۱۷ ماهه، معیشت قریب یک هزار کارگر این معدن دچار فراز و فرود شد. در نهایت پس از چندین دهه فعالیت، معدن سنگرود تعطیل شد. تعطیلی معدن سنگرود به کوچ ساکنان، تعطیلی مدرسه و سایر مظاهر زندگی در منطقه انجامیده است.

آخرین خبرهای ایران