ارسال

عدم پرداخت دستمزد کارگران در شهرداری چرام و بندرعباس


2017-05-10 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۰

به گزارش خبگزاری حکومتی "ایلنا" کارگران شهرداری "چرام" در کهگیلویه و بویر احمد و کارگران شهرداری بندرعباس دارای 11 ماه ستمزد معوقه می باشند.
برپایه این گزارش، کارگران شهرداری چـــرام مدت 6 ماه است که حقوق دریافت نکرده اند. طی همین مدت نیز بیمه این کارگران پرداخت نشده و آنها حتی در صورت بیماری اعضای خانواده خود باید با این شرایط بحرانی مالی بدون دفترچه به پزشک مراجعه کنند. همچنین 5ماه حقوق و حق بیمه کارگران فضای سبز شهرداری منطقه 2ی بندرعباس پرداخت نشده است.

آخرین خبرهای ایران