ارسال

برگزاری دادگاه تجدیدنظر جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد


2017-05-10 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۰

به گزارش منتشره، ساعت 10 و سی دقیقه صبح روز دوشنبه دادگاه تجدید نظر "جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد" در استان مرکزی برگزار شد.
به گفته "محمدعلی جداری فروغی" وکیل این دو فعال کارگری، در این دادگاه بار دیگر به اتهامات نامبردگان مبنی بر "تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی" که قبلا هرکدام براساس این اتهامات به یازده سال زندان محکوم شده بودند، رسیدگی شد. این وکیل دادگستری افزود: بعد از ارائه دفاعیات خود، دادگاه رای نهانی را به جلسه بعدی موکول کرد. همچنین محمد صدیق کبودوند که آخرین بار پس از سپری کردن ۳۴ روز اعتصاب غذای اعتراضی، روز یکشنبه ۲۳ خردادماه سال ۱۳۹۵ به مدت ۴ روز به مرخصی آمده بود، از آن زمان تا پایان مدت زمان حبس از حق مرخصی محروم بوده و اکنون هم با وجود پایان حبس، از زندان آزاد نشده است.

آخرین خبرهای ایران