ارسال

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کاشی جم بروجرد


2017-05-10 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۰

به گزارش منتشره، روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه، شماری از کارگران اخراجی کارخانه "کاشی جم" بروجرد دست به تجمع اعتراضی زدند.
این کارگران در اعتراضی به عدم راه‌اندازی کارخانه تعطیل شده و بی‌توجهی به سرنوشت کارگران مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. تجمع کنندگان خواستار بازگشایی کارخانه و بازگشت به کار خود شدند. آنان اعلام کردند کارفرمای کارخانه بدون پرداخت معوقات مزدیشان، کارخانه را تعطیل نموده و حتی حق بیمه بیکاری آنان را نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت ننموده است.

آخرین خبرهای ایران