ارسال

تجمع دوباره کارگران کارخانه روغن قو


2017-05-10 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۰

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" صبح روز چهارشنبه شماری از کارگران کارخانه روغن نباتی قو در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند.
برپایه این گزارش، این کارگران که دارای 3 ماه دستمزد معوقه عیدی و پاداش سال گذشته خود می باشند اعلام کردند در خصوص استفاد از مزایای بازنشتیگی کارگران مشمول قانون بازنشستگی نیز چندین بار دست به تجمع زده اند ولی مالکان کارخانه هیچ توجهی به خواسته های آنان ندارند. به گفته این کارگران در این اوضاع و احوال از یکسو به اسم آلاینده بودن از ادامه فعالیت کارخانه روغن نباتی قو جلوگیری می‌شود و از سویی دیگر کارفرمای خصوصی کارخانه نیز به بهانه مقرون به صرفه نبودن تولید حاضر به ادامه فعالیت نبوده و از پرداخت دستمزدهای معوقه آنان خودداری می ورزد.

آخرین خبرهای ایران