ارسال

تجمع مالباختگان مؤسسه کاسپین


2017-05-10 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۰

بنابه گزارشات منتشره، روز چهارشنبه شمار زیادی از مالباختگان موسسه کاسپین برای چندمین بار طی ماه جاری در اعتراض به عدم توجه دولت به خواسته های آنان دست به تجمع زدند.
برپایه این گزارش معترضان با برپایی تجمع مقابل شعبه رسالت در تهران خواستار بازپس گیری سرمایه های خود از این موسسه شدند. آنان در اعتراض به مسدود شدن هفت ماه سرمایه های خود دست به تجمع زده و خواستار دریافت دارایی های خود شدند.

آخرین خبرهای ایران