ارسال

اخراج دو هزار کارگر شرکتهای حمل و نقل


2017-05-10 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۰

خبرگزاری حکومتی "ایلنا" از تعطیلی ۹۰۰ شرکت حمل و نقل به دلیل تشدید رکود و اخراج دو هزار کارگر شاغل در این شرکتها خبر داد.
روز چهارشنبه، رئیس هیئت مدیره حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی گفت چیزی در حدود، 1500، تا 1600 شرکت حمل و نقل بین المللی در سطح ایران وجود دارد که از این تعداد 200 شرکت بین المللی ثبت شده در استان خراسان است. اما این روزها به دلیل رکود موجود در اقتصاد و همچنین مشکلات و موانعی که دستگاه های دولتی بر سر راه ترانزیت می گذارند تنها 40 درصد این شرکتها فعال است. از بین 40 درصد شرکتهای باقی مانده نیز بسیاری از شرکت ها تعدادی از کارگران خود را اخراج کرده و به دنبال این هستند تا هزینه هایشان را پایین بیاورند، برخی شرکت ها حتی تا 50 درصد کاهش نیرو داشته اند.

آخرین خبرهای ایران