ارسال

جانباختن رفیق صادق ریسمانچی، مبارز و از فعالان سیاسی قدیمی


2017-05-11 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۱

بنابه گزارش تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد آلمان، روز چهارشنبه دوم ماه می قلب رفیق "صادق ریسمانچی" پس از ماهها مبارزه با بیماری سرطان از تپش باز ایستاد و انسانهای بیشماری که او را از دور و نزدیک میشناختند در غم و اندوه فرو برد.
رفیق صادق ریسمانچی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی تلاش پیگیری را در افشا ماهیت این رژیم سازمان داد. او جزو اولین کسانی بود که در آلمان دفاع از مارکسیسم انقلابی را ناظر بر فعالیتهای خود  نمود و به جرگه فعالین اتحاد مبارزان کمونیست پیوست و پس از تشکیل حزب کمونیست ایران از فعالین این حزب بود. او یکی از مبتکران کمپین دفاع از گرایش سوسیالیستی جنبش کردستان در آلمان بود و در اثر فعالیتهای شبانه روزی ایشان و رفقایش بود که جنبش انقلابی کردستان  در مدتی کوتاه در سطح وسیعی در آلمان شناخته شد.

آخرین خبرهای ایران