ارسال

گرامیداشت یاد کارگران جانباخته معدن زمستان یورت آزاد شهر در سنندج


2017-05-11 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۱

طبق خبر رسیده، روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه جمعی از کارگران و فعالین کارگری به همراه خانواده هایشان در نزدیکی پارک کودک سنندج مراسمی در گرامیداشت یاد کارگران جانباخته معدن زمستان یورت آزاد شهر  برگزار کردند.
مراسم با یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان شروع شد. سپس  بیانیه ای که از طرف این فعالین تهیه شده بود، در این مراسم، قرائت گردید. در بخشی از این بیانیه کارگران و خانوده های کارگری سنندج آمده است: «تنها راه مقابله جدی با این وضعیت در گرو اتحاد و همبستگی کل طبقه کارگر ایران و فائق آمدن بر پراکندگی موجود است. ما همچنین خواهان محاکمه فوری عاملان این فاجعه، پرداخت کامل خسارت به حادثه دیدگان و سایر کارگران این معدن، پرداخت کامل معوقات ، لغو کلیه ی قرارداد های سفید امضاء و یک طرفه، لحاظ نمودن مشاغل سخت و زیان آور برای کلیه ی کارگران این معدن ، امنیت کامل شغلی و تامین ایمنی کار میباشیم.

آخرین خبرهای ایران