ارسال

اعتراض اتحادیه بین الملل کارگران صنعتی به محیط های ناامن معادن در ایران


2017-05-11 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۱

دبیر کل اتحادیه بین الملل کارگران صنعتی در نامه ای به حسن روحانی،‌‌ خواستار بهبود وضعیت ایمنی محیط های کار در معادن ایران شد.
این نامه درپی انفجار و ریزش معدن ذغال سنگ در آزادشهر در استان گلستان نوشته شده است. در این حادثه، ‌ ۴4 معدنچی جان خود را از دست داد و جستجو برای یافتن جانباختگان احتمالی در این معدن ادامه دارد. دبیر کل اتحادیه بین الملل کارگران صنعتی،‌ در این نامه از دولت ایران خواسته است تا سریعا مقاوله نامه ۱۷۶ سازمان بین المللی کار در مورد اصول بهداشتی و ایمنی در معادن را تصویب کند و در عین حال،‌ مواد و قوانین این سازمان برای تامین امنیت و بهداشت در معادن زیرزمینی را به اجرا در آورد.

آخرین خبرهای ایران