ارسال

ادامه بازداشت جوانان در مهمانی های خصوصی


2017-05-11 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۱

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب گرگان از دستگیری ۶۰ دختر و پسر در یک مهمانی خصوصی خبر داد.
به گفته این مقام قضایی، برای مالک ساختمان٬ «گردانندگان» این مهمانی و افراد شرکت کننده ٬ در دادسرای عمومی و انقلاب گرگان پرونده تشکیل شده است. ۱۷ اردیبهشت ماه نیز دادستان عمومی و انقلاب کرمان از بازداشت 55 دختر و پسر در یک مهمانی شبانه خبر داده بود. حمله به مهمانی‌های خصوصی و بازداشت جوانان سال‌هاست به رویه‌ای عادی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است و گاه احکامی غیرقابل پیش‌بینی برای این افراد صادر می‌شود.

آخرین خبرهای ایران