ارسال

آزادی موقت محمد صدیق کبودوند


2017-05-12 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۲

به گزارش منتشره روز جمعه 22 اردیبهشت ماه "محمدصدیق کبودوند" رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از سپری کردن ده سال حبس در زندان اوین، با قد کفالت آزاد شد.
در همین رابطه مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان طی بیانه ای آزادی نامبرده را تبریک گفت و خواهان خاتمه نقض حقوق بشر در ایران شد. محمد صدیق کبودوند درحالی پس از ده سال حبس به قید کفالت آزاد می شود که میباستی روز سه شنبه این هفته آزاد می شد ولی به بهانه سه روز غیبت وی در زمان مرخصی، تا روز جمعه به تعویق افتاد.

آخرین خبرهای ایران