ارسال

اخراج دهها کارگر کارخانه زرین موج


2017-05-12 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۲

خبرگزاری حکومتی "ایلنا"  از اخراج ۳۰ کارگر قراردادی کارخانه "زرین موج" واقع در شهرستان "تاکستان" استان قزوین خبر می‌دهد.
کارگران اخراجی کارخانه زرین موج، تولید کننده انواع "سی دی و دی وی دی" می‌گویند در این واحد تولیدی حدود۴۰۰ کارگر مشغول به کار هستند اما از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری به دلیل نامعلومی، تعداد ۳۰ کارگر پس از خاتمه قرارداد، از کار اخراج شده اند. این کارگران که بصورت میانگین بین ۱۰ سال سابقه کار دارند، در ادامه، درباره وضعیت خود می‌گویند: اخراج کارگران در حالی صورت می گیرد که کارفرما بعد از اخراج نیروی کار قدیمی نیروی کار جدید استخدام می کند. کارگران اخراجی درباره معوقات مزدی خود می گویند؛ تمامی کارگران اخراجی به همراه کارگران شاغل دستکم داری سه ماه دستمزد معوقه و نیمی از عیدی سالهای ۹۵ و ۹۶ نیز می باشند.

آخرین خبرهای ایران