ارسال

عدم پرداخت دستمزد کارکنان علوم پزشکی گیلان


2017-05-12 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۲

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" کارکنان شاغل در بیمارستانها و مراکز درمانی علوم پزشکی گیلان می‌گویند که دانشگاه علوم پزشکی هنوز مطالبات مربوط به اضافه کاری و کارانه آنها را پرداخت نکرده ست.
به گفته کارکنان این بیمارستانها، به‌صورت مشخص بیش از یکسال است که مزایای مزدی مربوط به اضافه کار ،کارانه، تعطیل کاری، جمعه کاری وسایر مطالبات آنان پرداخت نشده است. به گفته آنان هرماه برای دریافت مطالبات معوقه خود به دفاتر مدیریتی بیمارستانها و دانشگاه علوم پزشکی گیلان مراجعه می کنند اما علارغم وعدهای داده شده از سوی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، همچنان معوقات مزدی آنها پرداخت نمی شود. آنان همچنین افزودند، مسئولان دانشگاه به بهانه عدم طلب وصول نشده از سازمان‌های بیمه‌گر، دستمزدهایشان را پرداخت نمی کنند.

آخرین خبرهای ایران