ارسال

اعدام یک زندانی در زندان مرکزی بندرعباس


2017-05-13 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۳

دستگاه قضایی رژیم دستکم یک زندانی دیگر را با اتهام "قتل" در زندان مرکزی بندرعباس اعدام کرد.
هویت این زندانی “کورش لنگرودی” ۳۶ ساله و اهل فومن اعلام شده است. اجرای این اعدام تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های رسمی اعلان نشده است. گفتنی است، اخیراً در زندان مرکزی بندرعباس حکم ۱۱ زندانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند به حبس ابد تقلیل یافته است ولی همچنان ۹ زندانی با این اتهام، با حکم اعدام روبرو هستند.

آخرین خبرهای ایران