ارسال

مراسم گرامیداشت یاد جانباختگان بمباران شیمیایی بوته در پاوه


2017-05-13 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۳

بنابه گزارش دریافتی، جمعی از رفقا و دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در پاوه مراسمی به مناسبت گرامیداشت یاد رفقای جانباخته بمباران شیمیایی بوتی برگزار کردند.
مراسم با سرود انترناسیونال آغاز شد. سپس یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم اختیار گردید. در ادامه شرکت کنندگان مراسم به بحث و گفتگو پیرامون این واقعه و فداکاری و رزمندگی رفقای جانباخته پرداختند.

آخرین خبرهای ایران