ارسال

درخواست دو نهاد برای رسیدگی به وضعیت کارگران و فعالین در ایران


2017-05-13 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۳

"برنامه‌ نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر" و "جامعه‌ دفاع از حقوق بشر در ایران"، در گزارش مشترکی از کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد خواستند تا آشکارا به «وضعیت نگران کننده‌ فعالان سندیکایی و حقوق کارگری در ایران» توجه نشان داده و از مقامات ایران بخواهند تا به «سرکوب و آزار قضایی فعالان کارگری پایان دهند.
این دو سازمان حقوق بشری از «ادامه‌ ارعاب و حبس خودسرانه‌ فعالان کارگری» در ایران انتقاد کرده و گفته اند که بااین حال، «سرکوب مداوم فعالان کارگری»، از اعتراض‌های کارگران در کارخانه‌ها و واحدهای مختلف جلوگیری نکرده و اعتراض‌ها در سراسر ایران رشد و گسترش یافته است. برنامه‌ نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه‌ دفاع از حقوق بشر در ایران در گزارش خود ممنوعیت برگزاری تجمع مستقل در روز جهانی کارگر را «نمونه آشکاری از تداوم سرکوب و آزار فعالان کارگری در ایران»‌ دانستند. این دو سازمان همچنین اشاره کردند که میزان اعتراض های کارگری در سال ۹۵ در مقایسه با اعتراض های مشابه در سال ۹۴، حدود ۲۷ درصد افزایش داشته است.

آخرین خبرهای ایران