ارسال

بلاتکلیفی کارگران اخراجی شهرداری تاکستان


2017-05-13 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۳

پس از گذشت حدود ۹ ماه از اخراج ۷۵ نفر از کارگران شهرداری تاکستان، هنوز این کارگران برای بازگشت بکار و دریافت مطالبات معوقه خود بلاتکلیف مانده اند.
کارگران اخراجی شهرداری تاکستان می گویند، در مردادماه سال گذشته قرارداد کاری آنان پس از خاتمه، تمدید نشد و در نتیجه این تعداد از کارگران اخراج شدند. گفتنی است مرداد ماه سال گذشته (۹۵)، ۷۵ نفر از مجموع ۱۵۰ کارگر خدماتی شهرداری تاکستان که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «پاکراه» در استان قزوین مشغول بکارند، با حداقل ۷ سال سابقه کار به بهانه دلیل عدم نیاز از سوی کارفرما اخراج شدند.

آخرین خبرهای ایران